STRONA GŁÓWNA
USŁUGI
DOKUMENTY
OPŁATY
KONTAKT
Notraiusz Olesno
Notariusz Olesno
Notariusz Olesno Notariusz Olesno
Notariusz Olesno Notariusz Olesno

Działalność notariuszy normuje ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. Zgodnie z ustawą notariusz jest osobą zaufania publicznego i powołany jest do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną, przy czym czynności takie mają charakter dokumentu urzędowego.

Kancelaria Notarialna Antoniego Paprockiego istnieje na rynku od 1995r. Początkowo prowadzona była przez dwóch notariuszy w spółce cywilnej. Od 01.01.2010r. notariusz Antoni Paprocki prowadzi indywidualną kancelarię.

W ramach wykonywanych usług kancelaria oferuje profesjonalną obsługę w zakresie dokonywania czynności notarialnych w ramach powszechnie obowiązujących przepisów prawa przy zachowaniu zasad etyki zawodowej, zapewniając tym samym stronom bezpieczeństwo obrotu prawnego.

Notariusz Olesno

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku, przy czym praktykowane jest wcześniejsze telefoniczne ustalanie terminu i godziny spotkania z notariuszem.

Kontakt z kancelarią:

tel. fax: (34) 359-79-75
             (34) 359 78 55
             (34) 359 78 61

tel. kom: 609 050 756

tworzenie stron www